Systemy oddymiania

Najczęstszą przyczyną śmierci podczas pożarów nie jest ogień, ale dym wdychany przez ofiary. Aby temu zapobiec, RAF­GUARD montuje systemy oddymiana oraz zabezpiecza ciągi ewakuacyjne i klatki schodowe. Zainstalowane czujki dymu i centrale oddymiające umożliwiają szybką reakcję osobom, które przebywają w zagrożonych pomieszczeniach, i nierzadko zapobiegają rozwinięciu i rozprzestrzenianiu się ognia. Ponadto pracownicy RAF-GUARD stale śledzą nowinki techniczne i normy prawne regulujące przepisy przeciwpożarowe. Dzięki temu możesz skorzystać nie tylko z samej instalacji systemów oddymiania, ale także fachowego doradztwa w tym zakresie.