Systemy przeciwpożarowe

Tam, gdzie pojawia się pożar, nie ma chwili do stracenia. Czujki dymu i temperatury uruchamiają alarm, a powiadomienie do Straży Pożarnej jest przekazywane automatycznie. Takie właśnie zabezpieczenia przed pożarem stosuje RAF­GUARD. W budynkach o dużej powierzchni i szczególnie narażonych na działanie ognia sprawdzamy wytyczne projektowe i ryzyko pożarowe – i dobieramy najlepiej dopasowane urządzenia. Ta sama zasada dotyczy budynków mieszkalnych – bloków i domów. Dzięki temu nasze systemy antypożarowe gwarantują skuteczność i niezawodność.